Spodbujamo podjetništvo!

Člani Start:up, Coworking, inkubirano podjetje...

Trenutno v skupini ni vpisan noben član...