Spodbujamo podjetništvo!

Člani Start:up, Coworking, inkubirano podjetje...

Člani skupine / Coworking

StadiTech

Člani skupine / Inkubirano podjetje

Vlakec.si
Olta, d.o.o.
TIESY