Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

Startup SAŠA regija – spodbujanje podjetništva v SAŠA regiji

Z izvedbo operacije bomo dvignili podjetnost pri mladih na podeželju ter jim skozi izobraževanja na področju novih poslovnih modelov omogočili nove priložnosti za realizacijo svojih podjetniških idej.

Opis projekta:

Naziv projekta:
Startup SAŠA regija
Začetek projekta:
28 feb 2019
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

Z izvedbo operacije bomo dvignili podjetnost pri mladih na podeželju ter jim skozi izobraževanja na področju novih poslovnih modelov omogočili nove priložnosti za realizacijo svojih podjetniških idej. Preko promocijsko – motivacijskih dogodkov se bo spodbujalo povezovanje med deležniki v regiji

PRIČAKOVANI REZULTATI

Število poslovnih modelov: 10
Število izvedenih dogodkov: 20
Število vključenih podjetij ali ekip v mentorski program: 10
Število izvedenih presoj idej: 20
Število izvedenih dogodkov z mreženjem: 2
Skupaj udeležencev na vseh dogodkih: 100

UČINKI OPERACIJE

Število izhodov v zaposlitev: 3
Število novih podjetniških idej: 16
Število novih mrež: 1
Število oseb, vključenih v coaching: 100

Spletna stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)
Spletna stran programa razvoja podeželja
(
www.program-podezelja.si/)

Namen operacije je nastanek novih delovnih mest v regiji v naslednjih panogah: les, samooskrba, turizem in zelene tehnologije, kar bo imelo pozitivne učinke na okolje, ustvarjena delovna mesta pa bodo ugodno vplivala na zadržanje mladih talentov ter ekonomsko in socialno kohezijo