Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

Poziv za vključitev v program Ekspertno svetovanje

V okviru projekta SIO 2018-2019 SAŠA inkubator izvaja program ekspertnega svetovanja, ki se izvaja za ciljno publiko start up podjetij.

Opis projekta:

Naziv projekta:
Poziv za vključitev v program Ekspertno svetovanje
Začetek projekta:
04 jun 2018
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
javni poziv
Nazaj na projekte

V okviru projekta SIO 2018-2019 SAŠA inkubator izvaja program ekspertnega svetovanja, ki se izvaja za ciljno publiko start up podjetij. Zunanjega svetovalca izbere SAŠA inkubator skladno s potrebami podjetja ter z načeli dobrega gospodarja.
Namen tega programa je, da se podjetjem s pomočjo svetovanja ekspertov, odpravijo ovire s specifičnih strokovnih področij.

Za podjetja, ki bodo prejemniki storitev ima vrednost prejete aktivnosti naravo »de minimis« pomoči na podlagi sheme M001-2399245-2015/I.

Skupni znesek pomoči, dodeljene enemu podjetju, na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska »de minimis pomoči«, kot določa shema pomoči »de minimis«. Skupni znesek pomoči ne sme presegati 200.000 € v kateremkoli obdobju treh poslovnih let.

Obseg svetovanja: najmanj 10 ur na podjetje oziroma do največ 10.000 eur na podjetje. 

Obdobje trajanja aktivnosti: 2018 – 2019.

Poziv je odprt do preklica oziroma do porabe sredstev. Prednost pri izbiri imajo podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja ter imajo potencial rasti.

Prijava:  izpolnite priložen obrazec in povabili vas bomo na uvodni razgovor, kjer se bomo dogovorili o uspešnosti prijave in poteku programa.

Odločitev o vključitvi bomo podali v roku 1 meseca od prijave.

Več informacij na: info@sasainkubator.si