Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

JN za izvedbo zaključnega dogodka Trampolin 2018

SAŠA inkubator objavlja javno naročilo za izvedbo zaključnega dogodka Podjetniški trampolin 2018, ki bo 6. 6. 2018 ob 18. uri v Podjetniškem centru Standard.

Opis projekta:

Naziv projekta:
JN za izvedbo zaključnega dogodka Trampolin 2018
Začetek projekta:
27 apr 2018
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

OBJAVA JAVNIH NAROČIL ZA IZVEDBO ZAKLJUČNEGA DOGODKA PODJETNIŠKEGA TRAMPOLINA 2018

1. GRAFIČNO OBLIKOVANJE ZA ZAKLJUČNI DOGODEK
Predmet javnega naročila je oblikovanje grafik za dogodek DAN D - Podjetniški trampolin 2018, ki bo 6. 6. 2018 ob18. uri v Podjetniškem centru Standard.
Od grafičnega oblikovalca se pričakuje:
• Oblikovanje vabil
• Oblikovanje ovratnih označb
• Oblikovanje grafike za panoje
• Oblikovanje grafike za aplikacijo
• Oblikovanje diplom
• Oblikovanje uvodnih in odjavnih špic za promocijske videe.
Roke za izvedbo določita izbrani prijavitelj in naročnik naknadno.

2. TISK GRAFIK ZA SPLOŠNO PROMOCIJO SIO
Predmet javnega naročila je tisk grafik za prostor, kjer bo potekal zaključni dogodek DAN D - Podjetniškega trampolina 2018, ki bo 6. 6. 2018 ob 18. uri v Podjetniškem centru Standard.
Od izvajalca se pričakuje:
• Tisk ovratnih trakov (150)
• Priprava in izrez forexa za oder
• Tisk in montaža treh cerad (velikost: 4x3m)
• Tisk in montaža štirih nalepk (2x0,5m)
• Tisk in montaža forex (2x1m)
• Tisk majic (4)

3. SNEMANJE PROMOCIJSKIH FILMOV
Predmet javnega naročila je snemanje promocijskih filmov za 6 najboljših ekip, ki bodo predstavljeni na zaključnem dogodku DAN D - Podjetniškega trampolina 2018, ki bo 6. 6. 2018 ob 18. uri v Podjetniškem centru Standard.
Od snemalca se pričakuje:
• Izdelava scenarija za 6 ekip
• Snemanje na terenu (predvidoma 1 snemalni dan na ekipo),
• Izdelava šestih promocijskih filmov najkasneje do 5.6.2018,
• Izdelava zaključnega promocijskega filma dogodka

4. FOTOGRAFIRANJE zaključnega dogodka
Predmet javnega naročila je poslovno fotografiranje zaključnega dogodka DAN D - Podjetniškega trampolina 2018, ki bo 6. 6. ob 18. uri v Podjetniškem centru Standard.
Od fotografa se pričakuje:
• Fotografiranje dogodka in ekip
• Obdelava fotografij in prilagoditev za objave v različnih formatih.

5. TEHNIČNA PODPORA ZAKLJUČNEGA DOGODKA
Predmet javnega naročila je priprava tehničnih zadev  in tehnična podpora dogodka DAN D - Podjetniški trampolin 2018, ki bo 6. 6. 2018 od 18. uri dalje (predvidoma 4 ure) v Podjetniškem centru Standard.
Od izvajalca se pričakuje:
• priprava predlog za projeciranje,
• izdelava predstavitvenih datotek,
• postavitev ozvočenja,
• prisotnost na dogodku,
• koordinacija z organizatorji,
• predvajanje projekcije.

6. OSVETLITEV PROSTORA ZA ZAKLJUČNI DOGODEK
Predmet javnega naročila osvetlitev prostora za dogodek DAN D - Podjetniški trampolin 2018, ki bo 6. 6. 2018 od 18. uri dalje  (predvidoma 4 ure) v Podjetniškem centru Standard.
Od izvajalca se pričakuje:
• Idejna zasnova osvetlitve prostora
• Najem opreme
• Izvedba storitve na dogodku.

7. MODERIRANJE ZAKLJUČNEGA DOGODKA TRAMPOLIN 2018
Predmet javnega naročila je moderiranje dogodka DAN D - Podjetniški trampolin 2018, ki bo 6. 6. 2018 od 18. do 20. ure uri v Podjetniškem centru Standard.

Od moderatorja se pričakuje:
• priprava gradiva za dogodek, veznih tekstov,
• koordinacija z organizatorji in ekipami,
• izvedba moderiranja dogodka, uvodni del v slovenščini, moderiranje pogovora med ekipami in investitorji v angleškem jeziku.

Rok za oddajo vlog:
Prijavitelj se lahko prijavi na en vsebinski sklop ali več sklopov. Izbrali bomo najugodnejšega ponudnika. Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do petka, 11. 5. 2018 po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.
Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 040 657 401 (Ana Anžej) ali na elektronskem naslovu ana.anzej@sasainkubator.si.