Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

JN za izvedbo Startup večerov

SAŠA inkubator objavlja javno naročilo za izvedbo Startup večerov.

Opis projekta:

Naziv projekta:
Začetek projekta:
16 jan 2018
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

Predmet javnega naročila

Predmet te pogodbe je izvedba štartup večerov v SAŠA inkubatorju v letu 2018 v obsegu najmanj 8 izvedb v letu in ne več kot 1 dogodek na mesec, kot sledi:
- pripravo programa, uskladitev z naročnikom;
- dogovor z gosti;
- moderiranje dogodkov, ki trajajo najmanj 2 uri;
- priprava poročila o izvedbi.

Pogoji za sodelovanje
Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila (svetovanje ali drugo poslovno svetovanje, moderiranje).

Merilo za izbor
Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog
Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do petka, 19.1.2018 po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si , navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102.