Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

JN za izvedbo promocijskih dogodkov LAS

SAŠA inkubator, d.o.o. objavlja javno naročilo za izvedbo promocijskih dogodkov v okviru projekta LAS.

Opis projekta:

Naziv projekta:
Začetek projekta:
15 jan 2019
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

Predmet tega javnega naročila je izvedba promocijskih dogodkov v SAŠA regiji med februarjem in septembrom 2019. Dogodki se morajo izvajati v vseh občina SAŠA regije ter izven mestnih naselij.  Namen promocijskih dogodkov je promocija podjetništva med mladimi ter motivacija mladih, da svoje ideje pričnejo realizirati, še posebej na podeželju.

Izvedba dogodkov zajema naslednje naloge:

- priprava programa dogodkov ter uskladitev z naročnikom;

- dogovor z gosti;

- moderiranje dogodkov, ki trajajo najmanj 2 uri;

- priprava poročila o izvedbi za vsak dogodek posebej.

Cena izvedbe dogodka mora, poleg izvedbe zgoraj naštetih aktivnosti zajemati tudi manjšo pogostitev za 10 udeležencev, stroške najema prostora ter potne stroške. 

 

Pogoji za sodelovanje

Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Dogodki so razdeljeni v sva sklopa, glede na lokacijo izvedbe in sicer:

  • Sklop I – Zgornje Savinjska dolina (10 dogodkov)
  • Sklop II  - Šaleška dolina  (5 dogodkov)

Ponudnik se lahko prijavi samo na enega ali na oba sklopa skupaj. 

 

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

 

Rok za oddajo vlog

Ponudnik svojo ponudbo odda na pripravljenem obrazcu, ki ga najde TUKAJ. Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do ponedeljka, 21. 1. 2019 do 10. ure po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja. 

 

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102.