Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

JN za izvedbo presoje idej

SAŠA inkubator d.o.o. objavlja Javno naročilo za izvedbo presoje podjetniške ideje v okviru projekta Startup Saša - LAS.

Opis projekta:

Naziv projekta:
Začetek projekta:
01 apr 2019
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba presoje podjetniških idej potencialnih podjetnikov v SAŠA regiji ter usmeritev le-teh k različnim programom SAŠA inkubatorja, Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) ali tveganega kapitala, preko katerih bi potencialni podjetniki dobili podporo pri razvoju poslovnih idej v poslovne modele za zagon novih start-upov in iskanju finančnih virov za njihovo realizacijo. Skupaj je potrebno izvesti 20 presoj inovativnih idej, za kar bo izbran en presojevalec.

Od ponudnika se pričakuje, da:

• v roku dveh dni od poziva naročnika izvede presojo inovativne ideje;

• pozna podporno okolje, lean metodologijo, canvas model in področje delovanja na naslednjih področjih: les, samooskrba, turizem, zelene tehnologije;

• je bil aktivno vključen v delo s startup ekipami ali zagonskimi podjetji (mentoriranje ekipam, član komisije za izbor startup ekip na podjetniških dogodkih);

• opravi podroben intervju za vsako inovativno idejo ter pripravi pisni predlog nadaljnje obravnave (vključitev v mentorski program področja, prijave na razpise, vključitev v prostore SAŠA inkubatorja, povezovanje z drugimi ekipami….) v roku 7 dni od opravljene presoje;

• se strinja, da lahko, v primeru izbire, njegovo ime javno objavimo na spletnih straneh naročnika.

Presoja idej se opravlja v prostorih SAŠA inkubatorja, po predhodnem dogovoru.  Izbral se bo ponudnik, ki bo izpolnjeval zgornje zahteve ter bo najugodnejša. 

Rok za oddajo vlog

Ponudba, ki zajema ceno na eno presojo ideje, mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do 4. 4. 2017 do 12. ure po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si., navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja. Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na zgornjem elektronskem naslovu.