Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

JN ZA IZVEDBO PODJETNIŠKE ŠOLE »PODJETNIŠKI TRAMPOLIN 2019«

SAŠA inkubator d.o.o. objavlja Javno naročilo za izvedbo delavnic v okviru podjetniške šole Podjetniški Trampolin 2019.

Opis projekta:

Naziv projekta:
Začetek projekta:
01 feb 2019
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
razpis, trampolin, delavnice
Nazaj na projekte

Predmet javnega naročila

Podjetniški Trampolin 2019 je osrednji podporni produkt SAŠA inkubatorja, katerega namen je pospešiti razvoj poslovnih idej ter zagon novih podjetij, za hitrejši vstop na trg, za pripravo za pridobitev povratnih/nepovratnih sredstev. Šola je namenjena potencialnim podjetnikom (nosilcem idej ali ekipam) in inovativnim obstoječim podjetjem s potencialom rasti.

 

Predmet naročila je izvedba sedmih (7) strokovnih delavnic, ki bodo potekale 1 x tedensko v prostorih SAŠA inkubatorja, PC Standard, Velenje ter priprava na javni nastop za zaključni dogodek.  Od vsakega izvajalca se pričakuje izvedba delavnice in individualno delo s posameznimi ekipami. Vsaka delavnica traja najmanj 3 ure.  Izvajalec bo predhodno prejel podatke o udeležencih programa, na podlagi katerih bo zasnoval nalogo, ki jo bodo udeleženci pripravili do izvedbe delavnice.

 

Ponudnik se lahko prijavi za izvedbo samo ene spodaj naštetih delavnic:

 

1.              Delaj vitko, 11. 4. 2019

Vsebina: Identifikacija problema, ki ga določena ideja rešuje in testiranje poslovne ideje. Osnove vitkega podjetništva in bussiness model canvas.

 

2.              Razišči svoj trg in testiraj idejo  (MVP), 18. 4. 2019

Vsebina: Preverjanje poslovne ideje in poslovnega modela.  Razvoj MVP-ja.

 

3.              Spoznaj svojega kupca, 25. 4. 2019

Vsebina: Iskanje ciljnega kupca, ki ima dovolj veliko bolečino, da je za rešitev pripravljen tudi plačati.

 

4.              Najdi pot do kupca, 9. 5. 2019

Vsebina: Kako graditi odnos s ciljnimi kupci in zasnovati načrt za prodajo po meri kupca.

 

5.              Growth hacking, 16. 5. 2019

Vsebina: Osnove start:up marketinga in spoznavanje metod za  rast števila uporabnikov.

 

6.              Prodaj, 23. 5. 2019

Vsebina: Metode in orodja za učinkovito prodajo storitve ali izdelka na trgu.

 

7.              Predstavi idejo, 30. 5. 2019

Vsebina: priprava najboljših 6 ekip na pitch, javni nastop pred investitorji.

 

 

Od vsakega izvajalca se pričakuje izvedba delavnice in individualno delo s posameznimi ekipami. Izvajalec bo predhodno prejel podatke o udeležencih programa, na podlagi katerih bo zasnoval nalogo, ki jo bodo udeleženci pripravili do izvedbe delavnice.

 

Ponudnik se zaveže, da bo v primeru, da bo izbran, naročniku posredoval svoj kratek opis, fotografijo in povzetek vsebine delavnice. 

 

 

Pogoji za sodelovanje

Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima najmanj pet (5) referenc v zadnjih treh (3) letih, ki so vezana na svetovanje, predavanje ali mentoriranje start:up podjetjem ali potencialnim podjetnikom, za katerega bo oddal ponudbo.  Ponudnik mora k ponudbi priložiti kratek življenjepis  z referencami.

 

Za start:up podjetje se šteje podjetje, ki v času svetovanja ni bilo starejše od treh let in ima inovativno idejo s potencialom rasti.

 

Za potencialne podjetnike se šteje posameznik ali ekipa, ki ima podjetniško idejo.

 

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

 

Naročnik si pridržuje pravico do razveljavitve javnega naročila oz. da ne sklene pogodbe z nobenim izmed ponudnikov. Javno naročilo je vezano na razpis in EU sredstva, zato bo naročnik  v primeru neodobrenih EU sredstev, izvedel svetovanja v omejenem obsegu oz. se bo obseg storitev prilagodil finančnim zmožnostim naročnika.

 

 

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

 

 

Rok za oddajo vlog

 

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do ponedeljka, 25. 2. 2019 do 10. ure po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja (Podjetniški center Standard, Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje).

 

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 040 657 401 (Ana Anžej) ali na elektronskem naslovu ana.anzej@sasainkubator.si.