Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

JN TEHNIČNA POMOČ IN FOTOGRAFIRANJE

SAŠA inkubator, d.o.o. objavlja Javno naročilo za izvedbo tehnične pomoči in fotogafiranja dogodkov SAŠA inkubatorja v obdobju od marca do decembra 2019.

Opis projekta:

Naziv projekta:
Začetek projekta:
01 mar 2019
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

Predmet javnega naročila

Predmet naročila je izvedba tehnične pomoči in fotografiranja dogodkov SAŠA inkubatorja v obdobju od marca do decembra 2019.

Od ponudnika se pričakuje:

·          Priprava prostora pred dogodkom

·          Urejanje potrebne dokumentacije

·          Tehnična priprava na dogodek

·          Prisotnost na dogodku

·          Fotografiranje dogodka

·          Obdelava fotografij

·          Urejanje evidenc in baz SAŠA inkubatorja

·          Objava informacij na spletu in socialnih omrežjih

·          Oblikovanje grafik za promocijske dogodke

 

Pogoji za sodelovanje

Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim pozivom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki ima ustrezno zanje in izkušnje na področju informatike, tehnike, oblikovanja ter fotografije. V ponudbi opredelite urno postavko.  Predviden obseg ur je odvisen od potreb naročnika in lahko variira med 400 in 500 ur.  

 

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

 

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do petka, 8. 3. 2019 do 10. ure po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si , navadni pošti Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

 

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 040 657 401 (Ana Anžej) ali na elektronskem naslovu ana.anzej@sasainkubator.si