Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

JN snemanje video gradiv FUTURE 4.0

SAŠA inkubator d.o.o. objavlja javno naročilo za snemanje in montažo video gradiv konference Future 4.0.

Opis projekta:

Naziv projekta:
Začetek projekta:
22 okt 2018
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
JN, video, snemanje, montaža, postprodukcija
Nazaj na projekte

Predmet javnega naročila

Predmet tega javnega naročila je  snemanje in montaža video gradiv konference Future 4.0. in zajema:

- pripravo scenarijev, uskladitev z naročnikom;

- snemanje treh promocijskih videov;

- montažo treh promocijskih videov;

- postprodukcijo in barvno obdelavo promocijskih videov;

- snemanje konference Future 4.0;

- montažo videa Konference Future 4.0

- postrpodukcijo in barvno obdelavo videa Future 4.0

 

Cena  mora zajemati vse stroške, povezane z zgoraj naštetimi aktivnostmi.

 

Pogoji za sodelovanje

Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

 

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

 

Rok za oddajo vlog

Ponudnik svojo ponudbo odda najkasneje do petka, 2. 11. 2018 do 10. ure po elektronski pošti na naslov ana.anzej@sasainkubator.si, navadni pošti na naslov Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja. 

 

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102.