Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

JN MENTORSKI PROGRAM

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani JAVNO NAROČILO ZA IZVEDBO MENTORSKEGA PROGRAMA v okviru projekta SIO 2018-2019.

Opis projekta:

Naziv projekta:
Začetek projekta:
08 maj 2019
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba mentoriranj za ciljno skupino potencialnih podjetnikov ali obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja in vključeni v program Trampolin 2019. Ekipe ali podjetja bodo potrebovale dodatno mentorsko podporo zunanjega strokovnjaka  za obdobje od maja do decembra 2019 na področjih:

1. Vsebinski marketing

2. Digitalni marketing

3. Pravni vidiki poslovanja

4. Internacionalizacija

5. Zaščita intelektualne zaščite

Ponudnik bo izvedel svetovanja v obsegu približno 20 ur /podjetje. Mentoriranje mora trajani za čas trajanja Trampolina, oziroma najmanj 3 mesece.  Ponudnik mora zagotoviti svetovanje iz enega izmed zgoraj navedenih področij.

Mentoriranje  se praviloma izvaja v prostorih SAŠA inkubatorja, po predhodnem dogovoru. 

Izbrani ponudnik bo moral za vsako podjetje ali ekipo voditi dnevnik mentoriranj, pripraviti mesečna obdobna in zaključno poročilo ter s podjetjem oz. ekipo skleniti sporazum o mentoriranju.

Operacijo delno financira Evropska unija Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Pogoji za sodelovanje

Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima najmanj pet (5) referenc v zadnjih treh (3) letih, ki so vezane na eno izmed zgoraj navedenih področij.

Kot referenca se šteje mentoriranje podjetja ali ekipe s področja, ki se prijavlja. 

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig. Ponudba se poda za 1 uro mentoriranja. 

Obrazec_ponudba_MENTORIRANJE

K obrazcu ponudba ponudnik priloži svoj življenjepis. 

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno srede, 16. 5. 2019, po elektronski pošti na naslov ana.anzej@sasainkubator.si ali  navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja. 

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si