Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

JN izvedba Štart:up večerov

SAŠA inkubator, d.o.o. objavlja Javno naročilo za izvedbo Štart:up večerov v SAŠA inkubatorju.

Opis projekta:

Naziv projekta:
Začetek projekta:
13 feb 2019
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

Predmet javnega naročila je izvedba štartup večerov v SAŠA inkubatorju v letu 2019 v obsegu med 8 in 10 izvedb v letu, kot sledi:

- pripravo programa, uskladitev z naročnikom;

- dogovor z gosti;

- moderiranje dogodkov, ki trajajo najmanj 2 uri;

- priprava poročila o izvedbi.


Pogoji za sodelovanje

Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila (svetovanje ali drugo poslovno svetovanje, moderiranje).

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do petka, 20.2.2019 po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja. 

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102.