Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

JN IZVEDBA HACKATHONA

Predmet tega javnega naročila je izvedba hackathona na Ljubnem v januarju 2019 (24. do 26. januar 2019).

Opis projekta:

Naziv projekta:
Začetek projekta:
10 dec 2018
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

Predmet javnega naročila

Predmet tega javnega naročila je izvedba hackathona na Ljubnem  v januarju 2019 (24. do 26. januar 2019). Gre za izvedbo tridnevnega dogodka, ki je namenjen potencialnim in obstoječim podjetjem, ki bi želeli ali že prodajajo produkte na področju turizma in želijo prodreti na trg ali povečati prodajo.  

Izvedba hackathona zajema naslednje naloge:

- priprava programa dogodkov ter uskladitev z naročnikom; 

- zagotovitev najmanj 3 predavateljev/mentorjev s področja, povezanega s turizmom;

- zagotovitev primerne lokacije za izvedbo dogodka;

- zagotovitev pogostitve za vse udeležence;

- povezovanje dogodka ter moderiranje zaključnih predstavitev;

- prisotnost na dogodku vse tri dni;

- priprava poročila o izvedbi hackathona.

 

Cena izvedbe dogodka mora zajemati vse stroške, povezane z zgoraj naštetimi aktivnostmi.

 

Pogoji za sodelovanje

Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

 

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

 

Rok za oddajo vlog

Ponudnik svojo ponudbo odda na pripravljenem obrazcu, ki ga najde v prilogi. Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do petka, 21. 12. 2018 do 10. ure po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si, navadni pošti na naslov Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja. 

 

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102.