Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

JN IZVEDBA DELAVNIC MARKETINGA

Saša inkubator, d.o.o. objavlja javno naročilo za izvedbo petih strokovnih delavnic na področju marketinga.

Opis projekta:

Naziv projekta:
Začetek projekta:
04 feb 2019
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

Predmet javnega naročila

Predmet naročila je izvedba petih (5) strokovnih delavnic, ki bodo potekale 1 x tedensko v prostorih SAŠA inkubatorja, PC Standard, Velenje. Od vsakega izvajalca se pričakuje izvedba delavnice in individualno delo s posameznimi ekipami. Vsaka delavnica traja najmanj 3 ure.  Izvajalec bo predhodno prejel podatke o udeležencih programa.

 

Ponudnik se lahko prijavi za izvedbo ene ali več spodaj naštetih delavnic:

 

1.              From zero to hero! Skrivnosti marketinga, 26. 2. 2019

Vsebina: Predstavitev sodobnega marketinga, obstoječih rešitev ter raziskava in analiza trga.

 

2.              Malo denarja za veliko »muzike«! Stroškovno učinkovito trženje, 5. 3. 2019

Vsebina: Predstavitev gverilnih trikov, kako z malo denarja povečati prodajo.

 

3.              Kako postati črna ovca? Orodja brandinga za dvig prepoznavnosti, 12. 3. 2019

Vsebina: Predstavitev obstoječih orodij, ki podjetju omogočajo dvig prepoznavnosti in s tem povečanje prodaje.  

 

4.              Če te ni na facebooku, ne obstajaš! Socialna omrežja kot promocijski kanal, 19. 3. 2019

Vsebina: Kako graditi odnos s ciljnimi kupci in zasnovati načrt za prodajo po meri kupca.

 

5.              Future, I am ready! Aktivacija in trendi, 26. 3. 2019

Vsebina: Kako vse pridobljeno znanje uporabiti v praksi in pregled najnovejših trendov na področju marketinga.

 

 

Od vsakega izvajalca se pričakuje izvedba delavnice in individualno delo s posameznimi ekipami. Izvajalec bo predhodno prejel podatke o udeležencih programa.

 

Ponudnik se zaveže, da bo v primeru, da bo izbran, naročniku posredoval svoj kratek opis, fotografijo in povzetek vsebine delavnice. 

 

 

Pogoji za sodelovanje

Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima najmanj pet (5) referenc v zadnjih treh (3) letih, ki so vezana na vsebino, za katero bo oddal ponudbo.

 

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

 

Naročnik si pridržuje pravico do razveljavitve javnega naročila oz. da ne sklene pogodbe z nobenim izmed ponudnikov. Javno naročilo je vezano na razpis in EU sredstva, zato bo naročnik  v primeru neodobrenih EU sredstev, izvedel svetovanja v omejenem obsegu oz. se bo obseg storitev prilagodil finančnim zmožnostim naročnika.

 

 

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

 

 

Rok za oddajo vlog

 

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do petka, 15. 2. 2019 po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja (Podjetniški center Standard, Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje).

 

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 040 657 401 (Ana Anžej) ali na elektronskem naslovu ana.anzej@sasainkubator.si.