Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

Sprememba - Javno zbiranje ponudb PC Rudarski dom

SAŠA inkubator d.o.o, objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo prostorov PC Rudarski dom v podnajem.

Opis projekta:

Naziv projekta:
JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo prostorov PC Rudarski dom v podnajem
Začetek projekta:
27 avg 2018
Namen uporabe:
Oddaja poslovnih prostorov
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

Obveščamo vas, da SAŠA INKUBATOR d.o.o., objavlja SPREMEMBO JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB za oddajo prostorov PC Rudarski dom v podnajem.

K točki III. POGOJI PODNAJEMA, se doda 11. točka, kot sledi:

Celica 1 (SKLOP I) in celica 2 (SKLOP II) bosta vseljivi po 1. 3. 2019.

 

Spremeni se točka V. ODDAJA PONUDB, in sicer, kot sledi:

Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici najkasneje do 

25. 10. 2018 do 12. ure, na naslov: SAŠA inkubator d.o.o., Šaleška 2a, 3320 

Velenje s pripisom: »NE ODPIRAJ – PONUDBA – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA 

NAJEM PROSTORA PC RUDARSKI DOM« - obrazec Priloga 8. Nepravočasne 

ponudbe najemodajalec ne bo upošteval.

 

K točki VII. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA se doda odstavek, kot sledi:

V primeru, da je pravočasno prispela ponudba nepopolna, bo najemodajalec predvidoma v 3 dneh po zaključenem odpiranju pozval ponudnika k dopolnitvi.

Ponudnik, ki bo pozvan k dopolnitvi, mora ponudbo dopolniti v  8 dneh. Nepopolna ponudba, ki jo ponudnik v roku ne dopolni, se zavrže. 

Dopolnitve so namenjene zagotovitvi manjkajočih podatkov ali dokumentov, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev.

Ostala vsebina javnega razpisa ostaja nespremenjena.

 

PROIZVODNI PROSTORI – HALA:

SKLOP          

IME PROSTORA

celica v m2

podest
m2

skupaj
m2

opomb e

SKLOP I

celica 1

122,54

33,99

156,53

 

SKLOP II

celica 2

117,59

29,99

147,58

 

SKLOP III

celica 3

119,75

32,57

152,32

 

SKLOP IV

celica 4

223,51

28,57

252,08

 

 

SKLOP V

celica 5

98,8

 

98,8

Brez naravne svetlobe

SKLOP VI

celica 6

77,2

 

77,2

Brez naravne svetlobe

SKLOP VII

pisarne hala

106,07

 

106,07

v I. nadstropju v hali, lastna čajna kuhinja in sanitarije

 

 

PISARNIŠKI PROSTORI:

SKLOP        

IME PROSTORA

skupaj
m2

opombe

SKLOP VIII

Pisarna 1

10,99

sklop ima lastne sanitarije in
sejno sobo, skupni vhod in skupna čajna kuhinja

Pisarna 2

13,82

Pisarna 3

19,28

Pisarna 4

16,75

Pisarna 9

14,61

Pisarna 11

16,18

Pisarna tajništvo

9,54

Pisarna 12

32,32

Sejna soba

24,61

Interne sanitarije

9,89

Interna sejna soba

17,74

SKUPAJ PISARNIŠKI SKLOP VIII

185,74

SKLOP IX

Pisarna 5

8,63

skupni vhod, skupne sanitarije in čajna kuhinja, ni sejne sobe

Pisarna 6

10,59

Pisarna 7

14,72

Pisarna 8

14,65

SKUPAJ PISARNIŠKI SKLOP IX

48,59

SKLOP X

Pisarna vodja

13,41

lasten vhod,
skupne sanitarije in čajna kuhinja, ni sejne sobe

Pisarna 1

55,66

SKUPAJ PISARNIŠKI SKLOP  X

69,07

 

PROIZVODNO-PISARNIŠKI DEL:

SKLOP       

IME PROSTORA

skupaj
m2

opombe

SKLOP XI

PROIZVODNO PISARNIŠKI DEL

576,53

Lasten vhod in sanitarije, prostor brez opreme, prostor ni prenovljen

 

 

Celotna objava razpisa

 

!Sprememba javnega zbiranja ponudb za oddajo prostorov

PC Rudarski dom - zbiranje ponudb

Razpisna dokumentacija 

Priloga Tloris pritličja

Priloga Tloris etaže

Sprememba Javnega zbiranja ponudb