Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

Javno naročilo Future 4.0

SAŠA inkubator, d.o.o. objavlja javno naročilo za izvedbo štirih strokovnih delavnic v angleškem jeziku v okviru mednarodne konference Future 4.0, za ciljno skupino zagonskih podjetij.

Opis projekta:

Naziv projekta:
Začetek projekta:
22 okt 2018
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

Predmet naročila je izvedba štirih (4) strokovnih delavnic v angleškem jeziku v okviru mednarodne konference Future 4.0, dne 28. 11. 2018. 

Od vsakega izvajalca se pričakuje izvedba delavnice v angleškem jeziku na eno izmed razpisanih tematik za ciljno skupino zagonskih podjetij. Vsaka delavnica traja najmanj 3 ure.  

Ponudnik se lahko prijavi za izvedbo samo ene spodaj naštetih delavnic:

1. HOW TO TALK TO CORPORATIONS, 10:00

Vsebina: Predstavitev načina delovanja korporacij in priložnosti za zagonska podjetja.

2. GROWTH HACKING, 10:00

Vsebina: Osnove start:up marketinga in spoznavanje metod za  rast števila uporabnikov.

3. FAST PROTOTYPING, 14:00

Vsebina: Spoznavanje procesa hitrega prototipiranja za zagonska podjetja.

4. INTERNET OF THINGS, 14:00

Vsebina: Seznanitev s svetovnimi trendi na področju interneta stvari in priložnosti, ki se odpirajo.

 

Od vsakega izvajalca se pričakuje izvedba najmanj 3-urne delavnice v angleškem jeziku. 

 

Pogoji za sodelovanje

Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico do razveljavitve javnega naročila oz. da ne sklene pogodbe z nobenim izmed ponudnikov. Javno naročilo je vezano na razpis in EU sredstva, zato bo naročnik  v primeru neodobrenih EU sredstev, izvedel svetovanja v omejenem obsegu oz. se bo obseg storitev prilagodil finančnim zmožnostim naročnika.

 

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

 

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do petka, 2. 11. 2018 do 10. ure po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

 

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 040 657 401 (Ana Anžej) ali na elektronskem naslovu ana.anzej@sasainkubator.si