Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

Javni poziv za pripravo in moderiranje dogodkov LAS

SAŠA inkubator, d.o.o. objavlja javni poziv za pripravo in moderiranje dveh dogodkov v okvitu projekta Startup SAŠA.

Opis projekta:

Naziv projekta:
Začetek projekta:
06 sep 2018
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

V okviru projekta Startup SAŠA bomo do konca leta 2018 izvedli še dva promocijsko-motivacijska dogodka:

20. 9. 2018 Štart:up Nazarje

18. 10. 2018 Štart:up Gornji Grad

Glavni cilj obeh dogodkov je povečati podjetniško in inovacijsko aktivnost v regiji, promovirati in širiti podjetniško skupnost v SAŠA regiji, ustvarjati pozitivno klimo za razvoj podjetništva, deliti znannje ter spodbuditi potencialne podjetnike za vključitev v podporne programe SAŠA inkubatorja.

Predmet javnega poziva je vsebinska priprava, uvodno predavanje na temo ABC Starupa in moderiranje dogodkov.

Na javni poziv se lahko prijavijo vsi zainetersirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim pozivom. Ponudnik je lahko vsaka pravna oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega poziva (podjetniško svetovanje, moderiranje) in ima izkušnje z vodenjem podjetniških dogodkov.

Merilo za izbor:

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno petka, 14.9.2018 po elektronski pošti na naslov ana.anzej@sasainkubator.si   ali  navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu  ana.anzej@sasainkubator.si