Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

Javni poziv za najem promocijskih vitrin PC Standard

Ste podjetnje, ki si želi oglaševati na vstopni točki v mesto? SAŠA inkubator vam daje priložnost, da svoje podjetje izpostavite v eni izmed vitrin, ki se nahajajo v Podjetniškem centru Standard.

Opis projekta:

Naziv projekta:
Javni poziv za najem promocijskih vitrin PC Standard
Začetek projekta:
03 maj 2017
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

razpored_vitrin

1.    NOSILEC JAVNEGA POZIVA

Javni poziv objavlja SAŠA Inkubator, d. o. o., Šaleška 2a, Velenje.


2.    PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je oddaja vitrin v najem za potrebe oglaševanja podjetij (označeno z vijolično barvo). Na voljo je 5 vitrin, ob Šaleški cesti (vitrine št. 3, 4, 5, 9 in 10), na atraktivni in prometni lokaciji, ki so namenjene promociji podjetij, razstavi izdelkov, oglaševanju storitev podjetij v 2D ter 3D obliki.


3.    TEHNIČNI OPIS VITRIN

Vitrine so del Podjetniškega centra Standard in so tik ob pešpoti, ki povezuje center s Starim Velenjem ter ob zelo prometni cesti, kar pomeni, da se skozi promocijo vitrin nagovarja tako pešce kot tudi voznike. Vse vitrine so osvetljene. V vitrinah ni na voljo električnih vtičnic.  

Vitrine so dolge 5,8 m, razen vitrina št. 5, ki meri v dolžino 4,2 m. Vitrina št. 4 ima že postavljen fiksni panel, v širini 4 m. Globina vitrin je 57 cm. Na obeh straneh vitrin je steklo. Vhod v vitrine je možen skozi pisarne PC Standard.


4.    VIZUALNI KONCEPT VITRIN

V vitrinah je možna uporaba lesenih kubusov, ki so na voljo v beli in antracit sivi barvi ter v kombinacijah in so različnih velikosti (razvidno iz koncepta). Možna je tudi postavitev predmetov v vitrino, ki so samostoječi ali viseči (možnost obešanja iz stropa do 0,5 kg).
Lepljenje na steklo ni dovoljeno. Prekrivanje steklenih notranjih površin je omogočeno le do določene mere (zagotavljanje potrebne svetlobe v pisarne).
Zaradi pregrevanja vitrin v poletnih mesecih in visoke vlažnosti, je potrebno zagotoviti obstojne materiale, ki so odporni na vlago, temperaturo ter UV žarke.


5.    POGOJI SODELOVANJA

Zainteresirana podjetja se na javni poziv prijavijo tako, da izpolnijo prijavni obrazec in priložijo idejno skico ureditve vitrine.

Vitrine je možno najeti najmanj za mesec dni in največ za tri mesece. V primeru, da želi podjetje, po izteku treh mesecev, podaljšati čas najema, je le-to možno v primeru, da sta izpolnjena naslednja pogoja:
•    vitrina je po izteku najema prosta
•    podjetje bo posodobilo ali zamenjalo vsebino vitrine


6.    CENA NAJEMA

Cena najema vključuje uporabo vitrine, uporabo kubusov, čiščenje, strošek elektrike in strošek izdelave promocijske table, z opisom razstavljavca. Vsi ostali stroški razstavnega materiala, idejne skice in postavitve, niso vključeni v ceno.

Št. vitrineDolžinaCena mesečnega najema (v EUR brez DDV)
35,850
45,850
54,240
95,840
105,840

7.    PRIJAVA

Poziv za najem vitrin je odprt do preklica. Zainteresirana podjetja se prijavijo s prijavnim obrazcem in idejno skico do 20. v mesecu, na naslov  SAŠA Inkubator, d. o. o., Šaleška cesta 2a, Velenje ali preko elektronske pošte: karla.sitar@sasainkubator.si

Za vse dodatne informacije pokličite na telefon 051 325 680 (Karla Sitar) oziroma nas kontaktirajte preko elektronskega naslova: karla.sitar@sasainkubator.si

8.    ODLOČITEV

Po prejemu prijavnega obrazca bo komisija, v roku 5-tih dni, poslala odločitev, ali je vsebina razstavnega prostora primerna oziroma ali je potrebno koncept spremeniti. Razpored se bo določil po mesecih glede na število zainteresiranih podjetij.

9.    IZVEDBA

Vsi stroški priprave materialov za razstavni prostor so na strani podjetja. Ko je komisija potrdila vsebino razstavnega prostora, podjetje sporoči želeni datum postavitve, ki mora biti najmanj 3 dni pred samo postavitvijo (zaradi usklajevanja z najemniki pisarn).

Po poteku najema, podjetje pospravi in prevzame vse razstavne materiale.  V primeru, da je v vitrini pri postavitvi nastala škoda (poškodovano steklo, stene, svetila, inštalacije …) oziroma je nastala škoda v pisarni ali na objektu, je le-to škodo dolžan poravnati podjetnik, ki je škodo povzročil (na podlagi cenitve škode in zapisnika).  V primeru, da kljub pozivu podjetje ne odstrani razstavnih izdelkov iz vitrine, to naredi SAŠA Inkubator, d. o. o., na stroške  razstavljavca.

Pripravila:
Komisija za vitrine PC Standard