Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

Javni poziv za izvedbo promocije konference Future 4.0

SAŠA inkubator, d.o.o. objavlja javni poziv za izvedbo promocije konference Future 4.0.

Opis projekta:

Naziv projekta:
Začetek projekta:
27 sep 2018
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

Predmet poziva je izvedba promocije mednarodne konference Future 4.0, ki jo SAŠA inkubator organizira  med 27. in 28. 11. 2018 v Velenju.

 

Od izvajalca se pričakuje izvedba promocije konference na socialnih omrežjih:

1. Priprava vsebin.

2. Priprava gradiv za objave.

3. Načrtovanje objav na omrežjih facebook, instagram, linkedin.

4. Izvedba targetiranih oglaševalskih kampanj na vseh treh omrežjih.

5. Komunikacija s potencialnimi udeleženci preko facebook Messenger-ja.

6. Sodelovanje v pripravi gradiv za e-mail kampanje in obveščanje.

7. Ažurne objave na socialnih omrežjih v času trajanja dogodka.

 

Pogoji za sodelovanje

Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim pozivom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki ima ustrezno zanje in izkušnje na področju socialnih medijev.

 

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

 

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do petka, 2. 10. 2018 do 10. ure po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

 

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 040 657 401 (Ana Anžej) ali na elektronskem naslovu ana.anzej@sasainkubator.si