Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

Javni poziv - tehnična pomoč in fotografiranje

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani javni poziv ZA TEHNIČNO POMOČ PRI IZVEDBI DOGODKOV.

Opis projekta:

Naziv projekta:
Začetek projekta:
10 dec 2018
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

 

Predmet javnega naročila

Predmet naročila je izvedba tehnične pomoči in fotografiranja dogodkov SAŠA inkubatorja v obdobju od januarja do februarja 2019.

 

Od izvajalca se pričakuje:

 

1.      -Priprava prostora pred dogodkom

2.      -Urejanje potrebne dokumentacije

3.      -Tehnična priprava na dogodek

4.      -Prisotnost na dogodku

5.      -Fotografiranje dogodka

6.      -Obdelava fotografij

7.      -Urejanje evidenc in baz SAŠA inkubatorja

8.      -Objava informacij na spletu in socialnih omrežjih

 

 

Pogoji za sodelovanje

 

Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim pozivom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki ima ustrezno zanje in izkušnje področju tehnike in fotografije. V ponudbi opredelite urno postavko.  Predviden obseg ur je odvisen od potreb naročnika in lahko variira med 60 in 120 ur na mesec. 

 

Merilo za izbor

 

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

 

Rok za oddajo vlog

 

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do ponedeljka, 21. 12. 2019 do 10. ure po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

 

 

 

 

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 040 657 401 (Ana Anžej) ali na elektronskem naslovu ana.anzej@sasainkubator.si.