Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

IPPON WEB SITE

SAŠA inkubator je vodilni partner projekta IPPON (Innovative Public Procurements: Opportunities and Networks), ki ga s trinajstimi partnerji iz sedmih evropskih držav izvajamo v okviru programa COSME - Program za konkurenčnost podjetij in MSP-jev.

Opis projekta:

Naziv projekta:
IPPON WEB SITE
Začetek projekta:
28 feb 2019
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

SAŠA inkubator je vodilni partner projekta IPPON (Innovative Public Procurements: Opportunities and Networks), ki ga s trinajstimi partnerji iz sedmih evropskih držav izvajamo v okviru programa COSME - Program za konkurenčnost podjetij in MSP-jev.

Trajanje projekta: 18 mesecev;

Vrednost projekta: 328.399 EUR;

Partnerji: 14 partnerskih organizacij iz 7 držav (Slovenija, Italija, Francija, Portugalska, Španija, Bolgarija, Grčija).

Več o projektu:

Spletna stran (http://www.ipponproject.eu/)
Facebook stran
(
https://www.facebook.com/IPPONPROJECT/)

Glavni cilj projekta IPPON je:

spodbujati in povečevati participacijo MSP pri javnih naročilih preko izobraževalnih vsebin, mreženja, coaching & mentoring programa ter drugih orodij za MSP-je.