Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

EN EKSPERTNO SVETOVANJE VSTOP NA KITAJSKI TRG

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA ZA PODROČJE VSTOPA NA KITAJSKI TRG.

Opis projekta:

Naziv projekta:
Začetek projekta:
03 jun 2019
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja in so izrazili potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju, ki ni zajeto v osnovno naročilo. Podjetja bodo potrebovale podporo zunanjega strokovnjaka  za obdobje od junija do decembra 2019 na področju vstopa na Kitajski trg. 

Ponudnik bo izvedel vso podporo in svetovanje v obsegu približno 15 ur /podjetje. Svetovanje lahko traja največ do 31.12.2019. 

Svetovanje se praviloma izvaja v prostorih SAŠA inkubatorja, po predhodnem dogovoru. 

Izbrani ponudnik bo moral za vsako podjetje voditi dnevnik svetovanj, pripraviti zaključno poročilo ter s podjetjem skleniti sporazum o ekspertnem svetovanju.

Operacijo delno financira Evropska unija Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.


Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima najmanj pet (5) referenc v zadnjih treh (3) letih, ki so vezana na zgoraj navedeno področje ter dokazljive izkušnje, da je že posloval na Kitajskem.  

Referenca se šteje mentoriranje podjetja s področja, ki se prijavlja. 

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig. Ponudba se poda za 1 uro svetovanja. K obrazcu ponudba ponudnik priloži svoj življenjepis. 

OBRAZEC_EN_povpraševanje eksperti 2019_junij

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno srede, 14. 6. 2019, po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali  navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja. 

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si