Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

IPPON WEB SITE

SAŠA inkubator je vodilni partner projekta IPPON (Innovative Public Procurements: Opportunities and Networks), ki ga s trinajstimi partnerji iz sedmih evropskih držav izvajamo v okviru programa COSME - Program za konkurenčnost podjetij in MSP-jev.

Projekt CASTLE – ERASMUS+

​Cilj projekta je izboljšati položaj kreativnih ljudi, ki se ukvarjajo s prilagajanjem kulturnih vsebin ranljivim skupinam (slepim, slabovidnim, gluhim, naglušnim).​