Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

Javni poziv inovativnim podjetjem s potencialom rasti SAŠA regije

SAŠA inkubator v okviru projekta SIO SAŠA 2016-17, vabi inovativna podjetja s potencialom rasti SAŠA regije, da se prijavijo na poziv in pridobijo možnost vključitve v mentorski program SAŠA inkubatoja.

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Go

Predmet razpisa je dodeljevanje pomoči za področje malega gospodarstva in obrti iz sredstev proračuna Občine Gornji Grad za leto 2018.

Javno naročilo Podjetniški Trampolin 2018

Objavljamo javno naročilo za izvedbo podjetniške šole Trampolin 2018.

Odpiramo presojo idej za vključitev v programe SAŠA inkubatorja

Imaš podjetniško idejo, a ne veš kako in kje začeti? Potrebuješ kreativne prostore za delo? Potrebuješ zagonski kapital, a ne veš kako do njega?

Iščemo podjetniške mentorje SAŠA inkubatorja

Predmet javnega povabila je vpis podjetniških mentorjev, ki izpolnjujejo pogoje tega povabila, v bazo podjetniških mentorjev in svetovalcev SAŠA inkubatorja, ki bodo vključeni v izvedbo mentorskega programa za startup podjetja (B5) in mentorskega programa za pripravo podjetij za rast in prestop v inovativno podjetništvo (B7). Vpis v bazo podjetniških mentorjev se izvaja v okviru izvajanja podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017«.

Javni poziv za najem multifunkcijske naprave

Saša inkubator d.o.o. objavlja javni poziv za najem multifunkcijske naprave.

Javni poziv za najem promocijskih vitrin PC Standard

Ste podjetnje, ki si želi oglaševati na vstopni točki v mesto? SAŠA inkubator vam daje priložnost, da svoje podjetje izpostavite v eni izmed vitrin, ki se nahajajo v Podjetniškem centru Standard.

Javni poziv za storitve čiščenja

SAŠA inkubator d.o.o. objavlja javni poziv za čiščenje prostorov PC Standard za obdobje od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2019.

Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

MGRT je objavil Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0, ki je namenjen za spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv .

Javni razpis »KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV PODJETIJ«

Predmet javnega razpisa je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom.

Javno naročilo - dogodek Ponovna uporaba kot poslovna priložnost

V torek, 19. 12. 2017, ob 17. uri v okviru projekta SIO organiziramo Promocijsko-motivacijski dogodek na temo "Ponovna uporaba kot poslovna priložnost,"

Javno naročilo - moderiranje dogodka

Objavjamo javno naročilo za moderiranje dogodka DAN P - Podjetniški trampolin 2017.

Javno naročilo - Tehnična podpora dogodka

Objavjamo javno naročilo za tehnično podporo dogodka DAN P - Podjetniški trampolin 2017.

Javno naročilo Balkan Start:up 2017

Predmet naročila je izvedba petih (5) strokovnih delavnic, ki bodo potekale med 18. in 20. oktobrom 2017 v okviru podjetniške šole Start:up Balkan.

Javno naročilo Podjetniški trampolin 2017

Objavljamo javno naročilo za izvedbo podjetniške šole Trampolin 2017.

Javno naročilo za izvedbo podjetniške šole

Objavljamo javno naročilo za izvedbo podjetniške šole.

Javno naročilo za izvedbo podjetniške šole Start:up vikend

Podjetniška šola je namenjena potencialnim podjetnikom (nosilcem idej ali ekipam) in inovativnim obstoječim podjetjem s potencialom rasti.

Javno naročilo za izvedbo svetovanja podjetnikom v SAŠA inkubatorju

Objavljamo javno naročilo za izvedbo svetovanj podjetnikov v SAŠA inkubatorju.

JAVNO NAROČILO ZA IZVEDBO SVETOVANJA PODJETNIKOM V SAŠA INKUBATORJU NOV-DEC

Predmet javnega naročila je izvedba svetovanj za ciljno skupino potencialnih podjetnikov ali obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja.

Javno naročilo za tehnično podporo dogodka ABC Blockchain-a

Predmet javnega naročila je priprava tehničnih zadev in tehnična podpora dogodka ABC BLOCKCHAIN-A , ki bo 22. 11. 2017 on 16. uri v Podjetniškem centru Standard.