Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

Javni poziv inovativnim podjetjem s potencialom rasti SAŠA regije

SAŠA inkubator v okviru projekta SIO SAŠA 2016-17, vabi inovativna podjetja s potencialom rasti SAŠA regije, da se prijavijo na poziv in pridobijo možnost vključitve v mentorski program SAŠA inkubatoja.

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Go

Predmet razpisa je dodeljevanje pomoči za področje malega gospodarstva in obrti iz sredstev proračuna Občine Gornji Grad za leto 2018.

Odpiramo presojo idej za vključitev v programe SAŠA inkubatorja

Imaš podjetniško idejo, a ne veš kako in kje začeti? Potrebuješ kreativne prostore za delo? Potrebuješ zagonski kapital, a ne veš kako do njega?

Iščemo podjetniške mentorje SAŠA inkubatorja

Predmet javnega povabila je vpis podjetniških mentorjev, ki izpolnjujejo pogoje tega povabila, v bazo podjetniških mentorjev in svetovalcev SAŠA inkubatorja, ki bodo vključeni v izvedbo mentorskega programa za startup podjetja (B5) in mentorskega programa za pripravo podjetij za rast in prestop v inovativno podjetništvo (B7). Vpis v bazo podjetniških mentorjev se izvaja v okviru izvajanja podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017«.

Javni poziv za najem promocijskih vitrin PC Standard

Ste podjetnje, ki si želi oglaševati na vstopni točki v mesto? SAŠA inkubator vam daje priložnost, da svoje podjetje izpostavite v eni izmed vitrin, ki se nahajajo v Podjetniškem centru Standard.

Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

MGRT je objavil Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0, ki je namenjen za spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv .

Javni razpis »KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV PODJETIJ«

Predmet javnega razpisa je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom.

Javno naročilo - dogodek Ponovna uporaba kot poslovna priložnost

V torek, 19. 12. 2017, ob 17. uri v okviru projekta SIO organiziramo Promocijsko-motivacijski dogodek na temo "Ponovna uporaba kot poslovna priložnost,"

Javno naročilo - moderiranje dogodka

Objavjamo javno naročilo za moderiranje dogodka DAN P - Podjetniški trampolin 2017.

Javno naročilo - Tehnična podpora dogodka

Objavjamo javno naročilo za tehnično podporo dogodka DAN P - Podjetniški trampolin 2017.