Spodbujamo podjetništvo!

O projektu Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije

logo

Organ upravljanja:
Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko

Naziv operacije: 

Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije

Kratek opis:
Z operacijo vzpostavljamo prepoznavno podporno okolje z namenom pospeševanja ustanavljanja novih podjetij ter pomoči pri njihovem delovanju, rasti in razvoju. Preko vsebinskih programov za podjetništvo smo vzpostavili iniciativo Startup SAŠA regije ter spodbujamo mlade ter jim omogočamo lažjo pot od ideje do podjetja.

grb_velenjeUpravičenec:
Mestna občina Velenje

Skupna višina stroškov operacije znaša 156.402,70 EUR, iz javnih virov sofinancirana v višini 104.788,77 EUR.
Operacija se izvaja od 8. 1. 2014 do 30. 9. 2015.
Kontaktna oseba: Rok MATJAŽ

logo

Družba za podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
Šaleška cesta 2, 3320 Velenje
03/ 777 71 01